2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA

 

ZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

Zasady i sposób udziału w uroczystościach pogrzebowych wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317).

Wojskową asystę honorową wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych zmarłych:

1. członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;

2. dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

3. kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

4. kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

5. żołnierzy w służbie czynnej;

6. byłych żołnierzy zawodowych;

7. szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

Udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej.

Organizator uroczystości występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1) lub do Dowódcy Garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7).

Dowódcą Garnizonu Wrocław jest Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej.

Za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Wrocław odpowiada Nieetatowy Komendant Garnizonu Wrocław.

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP