2 Wojskowy Oddział Gospodarczy


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POMOC W DRODZE

W celu sprawnej i skutecznej realizacji udzielania „pomocy w drodze” pojazdom Sił Zbrojnych RP przemieszczającym się przez terytorium kraju, funkcjonuje całodobowy system przyjmowania zgłoszeń o uszkodzonych pojazdach oraz aktywowania adekwatnych sił i środków.

W razie stwierdzenia przez kierującego pojazdem służbowym SZ RP uzasadnionej konieczności wezwania pomocy technicznej w związku z awarią niemożliwą do samodzielnego usunięcia w drodze, powinien on skontaktować się telefonicznie z Oficerem Dyżurnym oddziału gospodarczego (w zależności od rejonu odpowiedzialności danego OG, na którego terenie wystąpiła awaria)  i przekazać informacje, dzięki którym możliwe będzie wykonanie właściwych procedur.

Jednym z elementów ww. systemu jest również 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu, zobowiązany do udzielenia pomocy technicznej w drodze, w obrębie nw. rejonu odpowiedzialności:

1. Województwo: dolnośląskie, część opolskiego.

2. Nazwa powiatu lub powiatu grodzkiego: wrocławski, oleśnicki, oławski, milicki, dzierżoniowski, trzebnicki, ząbkowicki, kłodzki, średzki, namysłowski, strzeliński, świdnicki, wałbrzyski, kamiennogórski, wołowski, brzeski, nyski.

 


Mapa pomocy w drodze - granice rejonu odpowiedzialności 2. WOG we Wrocławiu.

 

Numery telefonów kontaktowych do Oficera Dyżurnego 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu:

261 656 351, 695 858 035.

Informacja o zdarzeniu drogowym powinna zawierać dokładne miejsce zdarzenia, rodzaj pojazdu wymagającego pomocy technicznej, zakres niesprawności oraz dane kontaktowe kierowcy niesprawnego pojazdu.

Zakres udzielanej pomocy w zależności od rodzaju uszkodzeń (niesprawności) obejmuje:

  • naprawę pojazdu w miejscu zdarzenia;
  • holowanie (transport) do jednostki wojskowej udzielającej pomocy (lub najbliższej jednostki);
  • naprawę pojazdu w oparciu o stacjonarny warsztat naprawczy;
  • zabezpieczenie pojazdu do czasu usprawnienia.
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP