2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Usługa mycia pojazdów

Przedmiotem zamówienia jest pokrycie kosztów wykonania usługi mycia zewnętrznego pojazdów służbowych w 1 Pułku Saperów z m. Brzeg, woj. Opolskie.

Termin składania ofert: 19.02.2020 r.

 

Zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamóień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843)
na podstawie art. 4 pkt 8.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 19-02-2020

None

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-02-13 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-02-13 15:26 Ostatnia zmiana: 2020-02-13 15:31
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP