2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGĘ OKRESOWEJ KONTROLI BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - INFR/18/2020

Załączniki:

  • Modyfikacja SIWZ: załącznik1 (dodno 04.02.2020r.)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: załącznik2 (04.02.2020r.)
  • Zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią: załącznik3 (04.02.2020r.)

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 07-02-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71000000-8

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-01-28 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-01-28 12:25 Ostatnia zmiana: 2020-03-03 12:26
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP