2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Kurs języka angielskiego

Przedmiotem zamówienia jest pokrycie kosztów usługi szkoleniowej polegającej na organizacji
i przeprowadzeniu kursu języka angielskiegio na dwóch poziomach tj. podstawowym
i średniozaawansowanym w 2020/2021 r. Przedmiotowe kursy musza zakończyć się egzaminem.

Termin składania ofert: 10.02.2020 r. godz. 08:00

 

Zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamóień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843)
na podstawie art. 4 pkt 8.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 10-02-2020

None

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-02-06 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-02-06 10:12 Ostatnia zmiana: 2020-02-07 07:28
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP