2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - INFR/400/2020 - DOSTAWA MATERIAŁÓW SANITARNYCH

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 07-07-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42130000-9
44410000-7
44411700-1
44411000-4
44400000-4
42131260-6
44411800-2
42122220-8
44165000-4
39715200-9
44411400-8
39236000-5
44163000-0
42131110-0
44425000-5
42141800-7
24962000-5

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-06-25 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-06-25 14:13 Ostatnia zmiana: 2020-07-06 11:41
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP