2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - TRiRW/196/2020 - USŁUGA PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH I DŹWIGÓW PLATFORMOWYCH

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 06-04-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50100000-6

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-03-26 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-03-26 08:50 Ostatnia zmiana: 2020-04-01 11:22
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP