2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

MED/324/2020 - DOSTAWA MATERIAŁÓW DO DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ DLA WOJSKOWEGO OŚRODKA MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WE WROCŁAWIU

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 04-06-2020, godz. 12:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33696500-0 - "odczynniki chemiczne"

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-05-22 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-05-22 09:48 Ostatnia zmiana: 2020-06-30 12:30
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP