2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - INFR/481/2020 - WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU NR 17 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GRANICZNEJ 13 WE WROCŁAWIU

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 11-08-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1
45421000-4
45431000-7
45410000-4
45442100-8

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-07-27 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-07-27 08:08 Ostatnia zmiana: 2020-08-11 14:17
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP