2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

INFR/279/2020 - REMONT BUDYNKU NR 51 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. OBORNICKIEJ 108 WE WROCŁAWIU

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 20-05-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe;
 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych;
 45262500-6 Roboty murarskie i murowe;
 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej;
 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;
 45262300-4 Betonowanie;
 45410000-4 Tynkowanie;
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;
 45442100-8 Roboty malarskie.

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Sylwia Bartkowska Czas wytworzenia: 2020-05-04 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-05-04 09:33 Ostatnia zmiana: 2020-06-09 11:07
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP