2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - USŁUGA PRZEGLĄDÓW PRZEWODÓW KOMINOWYCH ORAZ CZYSZCZENIA PRZEWODÓW KOMINOWYCH - INFR/870/2019

Załączniki:

  • Zawiadomie o wyborze najkorzystniejszej oferty: załącznik1         (data dodania 04.02.2020r.)

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 02-01-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71000000-8 – „usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne”
71630000-3 – „usługi kontroli i nadzoru technicznego”
90915000-4 – „usługi czyszczenia pieców i kominów”

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-20 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2019-12-20 08:16 Ostatnia zmiana: 2020-02-04 15:14
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP