2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Demontaż części ukompletowania systemów SSWiN, SKD i CCTV oraz przeniesienie, podłączenie w/w systemów do innego budynku

Przedmiotem zamówienia jestdemontaż części ukompletowania systemów SSWiN, SKD oraz CCTV, które znajdują się w pomieszczeniu oficera dyżurnego JW 2697 w Brzegu, budynek nr 2, przeniesienie, podłączenie w/w systemów do budynku nr 33 oraz ich uruchomienie.

Termin składania ofert: 26.03.2020 r. godz. 12:00

 

Zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamóień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843)
na podstawie art. 4 pkt 8.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 26-03-2020

None

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-03-19 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-03-19 14:56 Ostatnia zmiana: 2020-03-19 14:57
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP