2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - MPS/287/2020 - USŁUGA PRZEGLĄDU I KONSERWACJI WĘZŁA DYSTRYBUCYJNEGO

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 08-05-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35400000-8 – pojazdy wojskowe i ich części
50600000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji materiałów dla bezpieczeństwa i obrony
71700000-5 – usługi nadzoru i kontroli

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-04-29 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-04-29 14:03 Ostatnia zmiana: 2020-05-19 13:20
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP