2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - USŁUGA WYNAJMU PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z ICH PEŁNĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ WYNAJMU PRZENOŚNYCH URZĄDZEŃ SANITARNYCH WRAZ Z ICH PEŁNĄ OBSŁUGĄ SERWISOWĄ

(o wartości poniżej 144 000 euro)

Ogłoszenie.

SIWZ

Załącznik nr 1.1 do SIWZ.

Załącznik nr 1.2 do SIWZ.

Załącznik nr 1.3 do SIWZ.

Załącznik nr 1.4 do SIWZ.

Załącznik nr 2 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznik nr 5.1 do SIWZ.

Załącznik nr 5.2 do SIWZ.

Załącznik nr 5.3 do SIWZ.

Załącznik nr 5.4 do SIWZ.

Załącznik nr 3 do umowy.

Załącznik nr 4 do umowy.

Załącznik nr 5 do umowy.

-----------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zestawienie.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90600000-3

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-19 Udostępniający: Bogusław Kwiecień Czas udostępnienia: 2019-12-19 13:54 Ostatnia zmiana: 2019-12-23 14:11
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP