2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - REMONT ELEWACJI BUDYNKU WKU PRZY UL. CHROBREGO 21 W BRZEGU

INFR/145/2020

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 25-03-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45110000-1 Roboty rozbiórkowe
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 Roboty elewacyjne

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-03-05 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-03-05 12:36 Ostatnia zmiana: 2020-03-25 13:20
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP