2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

INFR/440/2020 - PN - USŁUGA KONSERWACJI BOCZNIC KOLEJOWYCH BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI 2.WOG

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 20-07-2020, godz. 12:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50225000-8 – usługi w zakresie konserwacji torów kolejowych

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-07-10 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-07-10 11:59 Ostatnia zmiana: 2020-07-21 11:24
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP