2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - USŁUGA ZAŁADUNKU, ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ - INFR/888/2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ ZAŁADUNKU, ODBIORU I TRANSPORTU ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE WRAZ Z ICH UTYLIZACJĄ

(O WARTOŚCI PONIŻEJ 144 000 EURO)

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 09-01-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90500000-2

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-31 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2019-12-31 11:01 Ostatnia zmiana: 2020-01-14 14:13
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP