2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN-INFR/392/2020 - USŁUGA WYKONANIA I DOSTARCZENIA TABLIC URZEDOWYCH, INFORMACYJNYCH, KIERUNKOWYCH ORAZ STOJAKÓW

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 07-07-2020, godz. 12:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30195000-2 – „Tablice”
30192170-3 – „Tablice ogłoszeń”
31523200-0 – „Trwałe znaki informacyjne”
31523000-8 – „Podświetlane znaki i szyldy”
31523300-1 – „Podświetlane szyldy”
39151100-6 – „Stojaki”

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-06-25 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-06-25 07:58 Ostatnia zmiana: 2020-07-07 09:27
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP