2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

MED/394/2020 - DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 01-07-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33190000-8: „różne urządzenia i produkty medyczne”;
33140000-3: „materiały medyczne”.

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-06-22 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-06-22 15:14 Ostatnia zmiana: 2020-07-06 14:56
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP