2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN-USŁUGA NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO (INF/67/2020)

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 27-02-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
50300000-8: „usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego”

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-02-18 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-02-18 14:12 Ostatnia zmiana: 2020-03-26 12:00
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP