2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - USŁUGA CZYSZCZENIA SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH, OSADNIKÓW, ODSTOJNIKÓW ORAZ WYWÓZ ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGĘ CZYSZCZENIA
SEPARATORÓW SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH, OSADNIKÓW, ODSTOJNIKÓW
ORAZ WYWÓZ ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
(o watości poniżej 144 000 euro)
 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 30-12-2019
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90000000-7, 90500000-2, 90513600-2

None

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-17 Udostępniający: Bogusław Kwiecień Czas udostępnienia: 2019-12-19 13:00 Ostatnia zmiana: 2020-01-13 14:10
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP