2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - INFR/410/2020 - REMONT BUDYNKU NR 13 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM W BRZEGU PRZY ULICY SIKORSKIEGO 6

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 13-07-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1
45262500-6
45421000-4
45410000-4
45320000-6
45430000-0
45442100-8
45310000-3
45330000-9

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-06-26 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-06-26 13:26 Ostatnia zmiana: 2020-07-01 11:42
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP