2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - INFR/270/2020 - DOSTAWA ŚRODKÓW PROFILAKTYKI OCHRONY ŚRODOWISKA

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 08-05-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
14212000-0 - granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo,
18930000-7 - worki i torby,
19520000-7 - produkty z tworzyw sztucznych,
34928480-6 - pojemniki na kosze na odpady i śmieci,
39530000-6 - dywany, maty i dywaniki,
39831240-0 - preparaty czyszczące.

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-04-30 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-04-30 14:09 Ostatnia zmiana: 2020-06-16 14:52
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP