2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - USŁUGA OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI POLEGAJĄCEJ NA SPRAWDZENIU STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY - INFR/156/2020

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 25-03-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
71000000-8

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-03-16 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-03-16 09:39 Ostatnia zmiana: 2020-03-25 13:05
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP