2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - TRiRW/399/2020 - DOSTAWA TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 13-07-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
44810000-1
39224210-3
24960000-1
44333000-3
18141000-9
24111100-6
44512000-2
31681000-3
38410000-2
31440000-2
14712000-5
39713431-3
33790000-4
14811000-9
44174000-0
44315300-4

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-06-25 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-06-25 15:08 Ostatnia zmiana: 2020-07-03 11:32
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP