2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

USŁUGA CZYSZCZENIA KANALIZACJI ORAZ USUWANIA AWARII NA INSTALACJACH I SIECIACH: WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA INFR/798/2019

 

 

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90600000-3

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-19 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2019-12-19 15:16 Ostatnia zmiana: 2020-02-07 14:26
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP