2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT STRZELNICY PISTOLETOWEJ W PAWŁOWIE - INFR/24/2020

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 13-02-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1, 45111200-0, 45422000-1, 45262330-3, 45442100-8

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-01-29 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-01-30 07:11 Ostatnia zmiana: 2020-03-03 12:27
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP