2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN-WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU, SERWISU I KONSERWACJI ORAZ CZYSZCZENIA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH BIOMYJNI, OSADNIKÓW SZLAMOWYCH AWAS

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYKONANIE OKRESOWEGO PRZEGLĄDU, SERWISU I KONSERWACJI ORAZ CZYSZCZENIA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH BIOMYJNI, OSADNIKÓW SZLAMOWYCH AWAS - INFR/4/2020

/o wartości poniżej 139 000 euro/

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 27-01-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90000000-7: „usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne”,
50800000-3: „Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji”,
90513600-2: „Usługi usuwania osadów”.

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-01-15 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-01-15 11:12 Ostatnia zmiana: 2020-01-31 09:14
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP