2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO, DROBNEGO SPRZĘTU I SZKŁA LABORATORYJNEGO ORAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO DLA REJONOWEGO LABORATORIUM MPS WE WROCŁAWIU

MPS/185/2020

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 30-03-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38300000-8 – „Przyrządy do pomiaru”;
38900000-4 – „Różne przyrządy do badań lub testowania”;
38500000-0 – „Aparatura kontrolna i badawcza”

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-03-19 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-03-19 10:59 Ostatnia zmiana: 2020-04-02 08:12
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP