2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

USŁUGA WYMIANY W POJEMNIKU M 1101 WYSOKOAKTYWNEGO ŹRÓDŁA PROMIENIOTWÓRCZEGO Co-60, SERWIS POEMNIKA M 1101 Z WYMIANĄ/NAPRAWĄ JEGO ELEMENTÓW MECHANICZNYCH. URUCHOMIENIE I SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI DZIAŁANIA PRZEZ WYKONAWCĘ USŁUGI.

Zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8.

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert/wniosków: 30-06-2020

None

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-04-27 Udostępniający: Bogusław Kwiecień Czas udostępnienia: 2020-04-27 11:51 Ostatnia zmiana: 2020-06-01 10:33
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP