2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA USŁUGI CZYSZCZENIA I OPRÓŻNIANIA SEPARATORÓW TŁUSZCZU, SEPARATORÓW SKROBI ORAZ PIASKOWNIKÓW W KOMPLEKSACH WOJSKOWYCH, BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU 2. WOG WE WROCŁAWIU - INFR/801/2019

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
90000000-7 - usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
90513600-2 - usługi usuwania osadów.

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-20 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2019-12-20 08:26 Ostatnia zmiana: 2020-01-14 11:49
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP