2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN-MED/475/2020 - DOSTAWA INDYWIDUALNYCH PAKIETÓW MEDYCZNYCH IPMED WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 12-08-2020, godz. 12:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
33141620-2 – „zestawy medyczne”
33140000-3 – „materiały medyczne”

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna Krzyśków Czas wytworzenia: 2020-07-27 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-07-27 11:41 Ostatnia zmiana: 2020-08-12 13:25
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP