2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - MINERALIZACJA PASÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

INFR/20/2020

 

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 05-02-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
75251120-7 - Usługa ochrony przeciwpożarowej lasów
75251110-4 - Usługa ochrony przeciwpożarowej

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-01-27 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-01-27 12:47 Ostatnia zmiana: 2020-02-06 09:40
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP