2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN-WYMIANA CZĘŚCI STOLARKI OKIENNEJ I DRZWI W BUD. NR 17 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. GRANICZNEJ 13 WE WROCŁAWIU

INFR/155/2020

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 31-03-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4 - Tynkowanie
45442100-8 - Roboty malarskie

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-03-13 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-03-13 11:33 Ostatnia zmiana: 2020-03-31 13:01
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP