2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - USŁUGA WYCINKI DRZEW, FREZOWANIA PNI, PRZYCINKI PIELĘGNACYJNYCH DRZEW, USUWANIA ZŁOMÓW I WYWROTÓW NA TERENACH KOMPLEKSÓW WOJSKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ 2. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

Rodzaj zamówienia: Usługa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
77211400 6 - Usługi wycinania drzew
77211500 7 - Usługi pielęgnacji drzew

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-19 Udostępniający: Bogusław Kwiecień Czas udostępnienia: 2019-12-19 16:08 Ostatnia zmiana: 2020-01-14 14:01
generuj pdf
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP