2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN-REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 2 PRZY ULICY PRETFICZA WE WROCŁAWIU - INFR/10/2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA REMONT ELEWACJI BUDYNKU NR 2 PRZY ULICY PRETFICZA WE WROCŁAWIU

/o wartości poniżej 5 350 000 euro/

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 29-01-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45443000-4: „Roboty elewacyjne”
45453100-8: „Roboty renowacyjne”
45421000-4: „Roboty w zakresie stolarki budowlanej”
45310000-3: „Roboty instalacyjne elektryczne”
45262100-2: „Roboty przy wznoszeniu rusztowań”.

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-01-13 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-01-13 14:00 Ostatnia zmiana: 2020-02-25 14:27
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP