2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

PN - INFR/468/2020 - DOSTAWA NARZĘDZI

Rodzaj zamówienia: Dostawa
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 03-08-2020
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
14810000-2
42950000-0
43812000-8
44165100-5
44167000-8
44511510-3
44540000-7
43132300-0
37462180-9
44510000-8
44511000-5
44511100-6
44512000-2
44521000-8
44521210-3
44423200-3
44212310-5
44210000-5
43414000-8
42122000-0
42122130-0
42652000-1
42995000-7
39715100-8
38552000-9
38425100-1
38423000-6
38410000-2
38330000-7
31730000-2

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-07-23 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-07-23 14:53 Ostatnia zmiana: 2020-08-12 14:24
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP