2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

INFR/482/2020 - PN - DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY MIKROBIOLOGICZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ W WOJSKOWYM OŚRODKU MEDYCYNY PREWENCYJNEJ WE WROCŁAWIU

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert/wniosków: 11-08-2020, godz. 12:00
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45421141-4 - Instalowanie przegród
45410000-4 - Tynkowanie
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 - Roboty malarskie
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

None

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-07-27 Udostępniający: Jakub Gawrysiak Czas udostępnienia: 2020-07-27 14:54 Ostatnia zmiana: 2020-08-11 14:15
generuj pdf
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP