2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Klauzula informacyjna w ramach rekrutacji na stanowiska pracy do 2. WOG.

Administrator.

Administratorem    Państwa    danych    przetwarzanych    w    ramach    procesu    rekrutacji jest 2. Wojskowy  Oddział  Gospodarczy  we  Wrocławiu,  zwany  dalej  2. WOG,  z  siedzibą we Wrocławiu (50-984), ul. Obornicka 100-102, tel. 261656 200, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych.

Mogą  się  Państwo  kontaktować  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  pod  adresem podanym wyżej, jak również drogą mailową na adres2wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie tel. 261656460.

Cel i podstawy przetwarzania.

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane wcelu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Inne dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na  podstawie  zgody (art.  6 ust.1lit.aRODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 2. WOG będzie  przetwarzał  Państwa  dane  osobowe,  także  w  kolejnych  naborach pracowników,  jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6  ust. 1 lit. a RODO),  która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli  w  dokumentach  zawarte  są  dane,  o  których  mowa  w  art.  9 ust.  1  RODO  konieczna będzie  Państwa  zgoda  na  ich  przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),  która  może  zostać odwołana w dowolnym czasie.

Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane nie będą przekazane innym odbiorcom.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu danej rekrutacji, anastępnie archiwizowane. W  przypadku  wyrażonej  przez  Państwa  zgody  na  wykorzystywanie  danych  osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres nie dłuższy niż 6miesięcy i następnie archiwizowane.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezes  UODO  (na  adres  Urzędu  Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22'1  Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu   rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-11-21 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-11-21 00:00 Ostatnia zmiana: 2019-11-21 14:47
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP