2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Pracownicy 2. WOG - wolne stanowiska.

2. Wojskowy Oddział Gospodarczy poszukuje kandydatów do pracy w oparciu o umowę o pracę na stanowiska:


1. REFERENT (w sekcji zamówień publicznych)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 100 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków - przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, publikacja postępowań w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym WE, stronie www Zamawiającego oraz platformie zakupowej, prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, korespondencja z wykonawcami, archiwizacja dokumentów.
- Wymagana podstawowa znajomość ustawy: Prawo zamówień publicznych, oraz aktów wykonawczych do ustawy.
- Wynagrodzenie: stawka zasadnicza: 2500,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 125,00 zł. + dodatek stażowy, po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2600,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 130,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Jakub Gawrysiak - tel. 261 656 244.


2. INSPEKTOR TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 102 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków: nadzór nad robotami budowlanymi realizowanymi systemem zleceń, wykonywanie, sprawdzanie kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych na roboty budowlane; wykonywanie przeglądów obiektów zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 3400,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 170,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 3500,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 175,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Andrzej Międła - tel. 261 656 292, p. Maria Radwan - tel. 261 656 387.

3. TECHNIK ELEKTRYK
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Pretficza 24 - 28.
- Ogólny zakres obowiązków: organizowanie i kierowanie pracą elektryków, utrzymanie obiektów, rozdzielni oraz urządzeń technicznych w pełnej sprawności. Oganizowanie i kierowanie pracami konserwacyjnymi instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych oraz prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika uszkodzeń i napraw. Przygotowanie dokumentacji kosztorysowej prac konserwacyjnych.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2500,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 125,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2800,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 140,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

4. MECHANIK
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 102 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków: wykonywanie czynności serwisowych i naprawczych pojazdów samochodowych.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2500,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 125,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2800,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 140,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: st. chor. sztab. Bogusław Kwiecień - tel. 261 656 343, 723 693 222, e-mail: bo.kwiecien@ron.mil.pl

5. MECHANIK
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Brzeg, ul. Sikorskiego 6.
- Ogólny zakres obowiązków: wykonywanie czynności serwisowych i naprawczych pojazdów samochodowych.
- Wynagrodzenie: stawka zasadnicza: 2585,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 129,25,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: st. chor. sztab. Bogusław Kwiecień - tel. 261 656 343, 723 693 222, e-mail: bo.kwiecien@ron.mil.pl

6. MAGAZYNIER SPRZĘTU SAMOCHODOWEGO
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Obornicka 102 - 102.
- Ogólny zakres obowiązków: przechowywanie pojazdów samochodowych i ich wyposażenia, opieka nad powierzonym mieniem.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2500,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 125,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2600,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 130,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: st. chor. sztab. Bogusław Kwiecień - tel. 261 656 343, 723 693 222, e-mail: bo.kwiecien@ron.mil.pl

7. MONTER
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Kłodzko, ul. Walecznych 59;
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie hydrauliki;
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2500,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 125,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2600,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 130,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Krzysztof Sadowski - tel. 261 647 160.

8. MONTER
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Graniczna 13.
- Ogólny zakres obowiązków: konserwacja obiektów budowlanych i urządzeń w zakresie hydrauliki.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2515,75 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 125,75 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2615,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 130,75 zł. + dodatek stażowy.
- Wsoba do kontaktu: p. Robert Mucha - tel. 261 669 793, p. Robert Trześniewski - tel. 261 669 790.

9. MALARZ
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Graniczna 13;
- Ogólny zakres obowiązków: wykonywanie prac malarskich w pomieszczeniach biurowych budynków.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2400,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 120,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2500,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 125,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoby do kontaktu: p. Robert Mucha - tel. 261 669 793, p. Robert Trześniewski - tel. 261 669 790.

10. WARTOWNIK
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Wilczyn Leśny, (koło Obornik Śląskich).
- Ogólny zakres obowiązków: ochrona obiektów.
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2290,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 114,50 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2390,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 119,50 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Dariusz Chodor - tel. 261 653 519.

11. KUCHARZ (1 wolne miejsce zatrudnienia)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony do 31.12.2019 r.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Pretficza 24 - 28.
- Ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie potraw zgodnie z obowiązującymi standardami, przestrzeganie przepisów systemu HACCP.
- Wynagrodzenie: stawka zasadnicza: 2450,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 122,50 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

12. KUCHARZ (1 wolne miejsce zatrudnienia)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony do 31.12.2019 r.
- Miejsce pracy: Brzeg, ul. Sikorskiego 6.
- Ogólny zakres obowiązków: przygotowywanie potraw zgodnie z obowiązującymi standardami, przestrzeganie przepisów systemu HACCP.
- Wynagrodzenie: stawka zasadnicza: 2450,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 122,50 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Tadeusz Bartczak - tel. 602-599-839.

13. POMOC KUCHENNA (1 wolne miejsce zatrudnienia)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa na czas określony do 31.12.2019 r.
- Miejsce pracy: Wrocław, ul. Pretficza 24 - 28.
- Ogólny zakres obowiązków: utrzymywanie porządku, zmywanie naczyń, czyszczenie sprzetów, obieranie i krojenie warzyw i owoców.
- Wynagrodzenie: stawka zasadnicza: 2380,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 119,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Jacek Linkowski - tel. 261 651 778, 723 254 062.

14. POMOC KUCHENNA (2 wolne miejsca zatrudnienia)
- Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny, czas określony, a następnie na czas nieokreślony.
- Miejsce pracy: Duszniki Zdrój ul. Sudecka 49;
- Ogólny zakres obowiązków: pomoc w przygotowywaniu potraw i wydawaniu posiłków oraz inne prace pomocnicze;
- Wynagrodzenie: na okres próbny - stawka zasadnicza: 2300,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 115,00 zł. + dodatek stażowy; po okresie próbnym: stawka zasadnicza: 2400,00 zł. + premia regulaminowa: 5 %, tj. 120,00 zł. + dodatek stażowy.
- Osoba do kontaktu: p. Krzysztof Warczyk - tel. 261 647 320.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2) Wskazanie stanowiska na jakie się rekrutuje.

3) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacji zawodowych, gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na danym stanowisku, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez 2 WOG przez najbliższe 6 miesięcy. Prosimy również o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach - jeśli w zakresie tych danych, zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej).

6) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 4 i 5 mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 

Plik z wersją elektroniczną wyrażenia zgody znajduje się tutaj: LINK.

 

Sposób składania dokumentów:

1) Dokumenty z dopiskiem „Referent, Magazynier, itp. (nazwa stanowiska na które się aplikuje)” należy składać osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 50-984 Wrocław ul. Obornicka 100-102.

2) Termin składania ofert: do czasu prowadzenia rekrutacji. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

3) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

4) Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

 
Uwagi:

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie prowadzonej rozmowy rekrutacyjnej.

Osoby, których oferty na wskazane stanowisko zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą zapraszane na rozmowę rekrutacyjną, a ich dokumenty będą archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w 2 WOG; w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych naborach, będą wykorzystane w tym celu przez okres najbliższych 6 miesięcy, po czym zostaną  zarchiwizowane.

Szczegółowe informacje można również uzyskać poprzez Powiatowy Urząd  Pracy w Kłodzku ul. Stanisława Wyspiańskiego 2J oraz Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu, ul. Gliniana 20 – 22.

Załączniki

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-12-18 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-11-21 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-03-13 14:47
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP