2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Żołnierze zawodowi - wolne stanowiska.

2. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU

poszukuje kandydatów na następujące stanowiska żołnierzy:

 

OFICEROWIE

 • WYDZIAŁ MEDYCZNY - SZEF WYDZIAŁU, STE: MJR, SW 1: 40A01, U: 14B

 • WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA - SZEF WYDZIAŁU, STE: MJR, SW 1: 38D3, U: 14B

 • KOMENDA - METROLOG, STE: POR./KPT., SW 1: 54H01, U: 12A/13A

 • SEKCJA PERSONALNA - SZEF SEKCJI, STE: POR./KPT., SW 1: 54B01, U: 12A/13A

 • SEKCJA OPERACYJNA - SZEF SEKCJI, STE: POR./KPT., SW 1: 20B01, U: 12A/13A

 • SEKCJA GOT. BOJ. I MOB. - OFICER, STE: POR./KPT., SW 1: 20B01, U: 12A/13A

 • SEKCJA OCHRONY OBIEKTÓW - SZEF SEKCJI, STE: POR./KPT., SW 1: 20B01, U: 12A/13

 • SŁUZBA SPRZĘTU INŻ. SAPERSKIEGO - SZEF SŁUŻBY, STE: POR./KPT., SW 1: 38T03, U: 12A/13B

 • SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA - SZEF SŁUŻBY, STE: POR./KPT., SW 1: 38T01, U: 12A/13B

 • SŁUŻBA MPS - SZEF SŁUŻBY, STE: POR./KPT., SW 1: 38B04, U: 12A/13B

 • SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI - SZEF SŁUŻBY, STE: POR./KPT., SW 1: 28T01, U: 12A/13B

 • SŁUŻBA ŚRODKÓW BOJOWYCH - SZEF SŁUŻBY, STE: POR./KPT., SW 1: 38B01, U: 12A/13B

 • SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA - SZEF SŁUŻBY, STE: POR./KPT., SW 1: 38B01, U: 12A/13B

 • WYDZIAŁ PLANOWANIA - MŁODSZY OFICER, STE: PPOR./POR., SW 1: 38A01, U: 11/12

 

PODOFICEROWIE

 • IZBA CHORYCH - RATOWNIK MEDYCZNY, STE: PDF. MŁ., SW 1: 40H21, U: 2/3/4

 • MAGAZYN UZBROJENIA - STARSZY MAGAZYNIER, STE: PDF., SW 1: 38T39, U: 5/6/7

 • MAGAZYN UZBROJENIA - STARSZY MAGAZYNIER, STE: PDF., SW 1: 38T39, U: 5/6/7

 • PRACOWNIA METALOPLASTYCZNA  - STARSZY TECHNIK, STE: PDF., SW 1: 52B23, U: 5/6/7

 • PRACOWNIA METALOPLASTYCZNA  - STARSZY TECHNIK, STE: PDF., SW 1: 52B23, U: 5/6/7

 • PRACOWNIA METALOPLASTYCZNA  - STARSZY TECHNIK, STE: PDF., SW 1: 52B23, U: 5/6/7

 • SEKCJA GOTOWOSCI BOJOWEJ - PODOFICER SZTABOWY, STE: PDF., SW 1: 20B21, U: 5/6/7

 • SEKCJA GOTOWOSCI BOJOWEJ - PODOFICER SZTABOWY, STE: PDF., SW 1: 20B21, U: 5/6/7

 • SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA - PODOFICER SZTABOWY, STE: PDF., SW 1: 54C21, U: 5/6/7

 • GRUPA TRANSPORTOWA - SZEF GRUPY, STE: PDF. ST., SW 1: 38T30, U: 8/9/10

 • KUCHNIA I STOŁÓWKA - KIEROWNIK KUCHNI I STOŁÓWKI, STE: PDF. ST., SW 1: 38B23, U: 8/9/10

 • KUCHNIA I STOŁÓWKA - KIEROWNIK KUCHNI I STOŁÓWKI, STE: PDF. ST., SW 1: 38B23, U: 8/9/10

 • KUCHNIA I STOŁÓWKA - KIEROWNIK KUCHNI I STOŁÓWKI, STE: PDF. ST., SW 1: 38B23, U: 8/9/10

 • WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA - PODOFICER SPECJALISTA, STE: PDF. ST., SW 1: 22J21, U: 8/9/10

 • SEKCJA PERSONALNA - PODOFICER SPECJALISTA, STE: PDF. ST., SW 1: 54B21, U: 8/9/10

 • SŁUŻBA CZOŁGOWO-SAMOCHODOWA - PODOFICER SPECJALISTA, STE: PDF. ST., SW 1: 38T32, U: 8/9/10

 • SŁUŻBA MPS - PODOFICER SPECJALISTA, STE: PDF. ST., SW 1: 38B21, U: 8/9/10

 • SŁUŻBA ŚRODKÓW BOJOWYCH - PODOFICER SPECJALISTA, STE: PDF. ST., SW 1: 38B39, U: 8/9/10

 • WYDZIAŁ PLANOWANIA - PODOFICER SPECJALISTA, STE: PDF. ST., SW 1: 38A21, U: 8/9/10

 • WYDZIAŁ PLANOWANIA - PODOFICER SPECJALISTA, STE: PDF. ST., SW 1: 38A21, U: 8/9/10

 • SEKCJA OCHRONY OBIEKTÓW - KOMENDANT OCHRONY, STE: PDF. ST., SW 1: 20B21, U: 8/9/10

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Szef Sekcji Personalnej (S-1) - Dariusz PANASIUK - tel. 261 651 375,

Samodzielny Referent (S-1) - Józef SKURATOWICZ - tel. 261 656 232.

Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2020-05-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-11-21 00:00 Ostatnia zmiana: 2020-06-10 15:46
go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

  
 • BIP