2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Żołnierze zawodowi - wolne stanowiska.

2. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU

poszukuje kandydatów na następujące stanowiska żołnierzy:

Lp NAZWA KOMÓRKI NAZWA STANOWISKA JW MIEJSCOWOŚĆ STE: SW1: GRUPA UPOSAŻENIA

1

KOMENDA METROLOG 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 54 H 01 12A/13A

2

SEKCJA PERSONALNA SZEF SEKCJI 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 54 B 01 12A/13A

3

SEKCJA PERSONALNA PODOFICER SPECJALISTA 2.WOG WROCŁAW PDF. ST. 54 B 21 8/9/10

4

SEKCJA GOT. BOJ. I MOB. OFICER 2 WOG WROCŁAW POR./KPT. 20 B 01 12A/13

5

PRACOWNIA METALOPLASTYCZNA STARSZY TECHNIK 2 WOG WROCŁAW PDF. 52 B 23 5/6/7

6

SEKCJA OCHRONY OBIEKTÓW SZEF SEKCJI 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 20 B 01 12A/13

7

WYDZIAŁ PLANOWANIA  OFICER  2.WOG  WROCŁAW POR./KPT.  38 A 01  12A/13

8

WYDZIAŁ PLANOWANIA  MŁODSZY OFICER 2.WOG   WROCŁAW PPOR./POR. 38 A 01  11/12

9

WYDZIAŁ PLANOWANIA  PODOFICER SPECJALISTA 2.WOG  WROCŁAW   PDF. ST.  38 A 21 8/9/10 

10

WYDZIAŁ PLANOWANIA  PODOFICER SZTABOWY 2.WOG   WROCŁAW  PDF 38 A 21  5/6/7

11

SŁUŻBA ŻYWNOŚCIOWA SZEF SŁUŻBY 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 38 B 01 12A/13B

12

SŁUŻBA
MPS
SZEF SŁUŻBY 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 38 B 04 12A/13B

13

SŁUŻBA ŚRODKÓW BOJOWYCH SZEF SŁUŻBY 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 38 B 01 12A/13B

14

SŁUŻBA CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA SZEF SŁUŻBY 2.WOG WROCŁAW PPOR./POR. 38 T 01 12A/13B

15

SŁUŻBA CZOŁGOWO - SAMOCHODOWA PODOFICER SPECJALISTA 2.WOG WROCŁAW PDF. ST. 38 T 32 8/9/10

16

SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI
I INFORMATYKI
SZEF SŁUŻBY 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 28 T 01 12A/13B

17

 SŁUŻBA SPRZĘTU INŻYNIERYJNO - SAPERSKIEGO  SZEF SŁUŻBY 2.WOG   WROCŁAW POR./KPT. 38 T 03  12A/13B

18

GRUPA TRANSPORTOWA SZEF GRUPY 2.WOG WROCŁAW PDF. ST. 38 T 30 8/9/10

19

MAGAZYN UZBROJENIA STARSZY MAGAZYNIER 2.WOG WROCŁAW PDF. 38 T 39 5/6/7

20

MAGAZYN UZBROJENIA STARSZY MAGAZYNIER 2.WOG WROCŁAW PDF. 38 T 39 5/6/7

21

KUCHNIA
I STOŁÓWKA
KIEROWNIK KUCHNI I STOŁÓWKI 2.WOG WROCŁAW PDF. ST. 38 B 23 8/9/10

22

WYDZIAŁ MEDYCZNY SZEF WYDZIAŁU 2.WOG WROCŁAW MJR 40 A 01 14B

23

AMBULATORIUM KIEROWNIK AMBULATORIUM 2.WOG WROCŁAW POR./KPT. 40 A 01 5/6/7
 
Ponadto, do obsadzenia od 1. lutego 2020 r. pozostawać będą również nw. stanowiska:
 

Lp

NAZWA KOMÓRKI

NAZWA STANOWISKA

JW

MIEJSCOWOŚĆ

STE:

SW1:

GRUPA UPOSAŻENIA

1

SEKCJA ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA

PODOFICER SPECJALISTA

2.WOG

WROCŁAW

PDF.

54

C

21

5/6/7

2

SEKCJA GOTOWOŚCI BOJOWEJ

PODOFICER SZTABOWY

2.WOG

WROCŁAW

PDF.

20

B

21

5/6/7

3

PRACOWNIA METALOPLASTYCZNA

KIEROWNIK PRACOWNI

2.WOG

WROCŁAW

PDF.

52

B

23

5/6/7

4

PRACOWNIA METALOPLASTYCZNA

STARSZY TECHNIK

2.WOG

WROCŁAW

PDF.

52

B

23

5/6/7

5

WYDZIAŁ PLANOWANIA

PODOFICER SPECJALISTA

2.WOG

WROCŁAW

PDF. ST.

38

A

21

8/9/10

6

SŁUŻBA MPS

PODOFICER SPECJALISTA

2.WOG

WROCŁAW

PDF. ST.

38

B

21

8/9/10

7

SŁUŻBA ŚRODKÓW BOJOWYCH

PODOFICER SPECJALISTA

2.WOG

WROCŁAW

PDF. ST.

38

B

21

8/9/10

8

WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA

PODOFICER SPECJALISTA

2.WOG

WROCŁAW

PDF. ST.

22

J

21

8/9/10

9

MAGAZYN UZBROJENIA

STARSZY MAGAZYNIER

2.WOG

WROCŁAW

PDF.

38

T

39

5/6/7

10

KUCHNIA I STOŁÓWKA

KIEROWNIK KUCHNI I STOŁÓWKI

2.WOG

WROCŁAW

PDF. ST.

38

B

23

8/9/10

11

KUCHNIA I STOŁÓWKA

KIEROWNIK KUCHNI I STOŁÓWKI

2.WOG

WROCŁAW

PDF. ST.

38

B

23

8/9/10

 
Szczegółowych informacji udzielają:
Szef Sekcji Personalnej (S-1) - Dariusz PANASIUK - tel. 261 651 375,
Samodzielny Referent (S-1) - Józef SKURATOWICZ - tel. 261 656 232.
Wytwarzający/Odpowiadający: None Czas wytworzenia: 2019-11-21 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2019-11-21 00:00 Ostatnia zmiana: 2019-12-18 09:10
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP