2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Komendant
płk Bogdan Drąg
(telefon kontaktowy: 261 666 100)

Zastępca Komendanta
ppłk Andrzej Rakowski
(telefon kontaktowy: 261 666 102)

Szef Logistyki
wz. mjr Sebastian Krupka
(telefon kontaktowy: 261 656 296)


Zastępca Szefa Logistyki
cz. p. o. Szef Wydziału Planowania, Nieetatowy Komendant Garnizonu
mjr Sebastian Krupka
(telefon kontaktowy: 261 656 296)

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Szef Wydziału Administracyjnego
mjr Mirosław Herba
(telefon kontaktowy: 261 656 230)

WYDZIAŁ TECHNICZNY
Szef Wydziału Technicznego
cz. p. o. Szef Wydziału Zabezpieczenia

mjr Piotr Wolanin
(telefon kontaktowy: 261 656 300)

WYDZIAŁ MATERIAŁOWY
Szef Wydziału Materiałowego
cz. p. o. por. Krzysztof Grzelak
(telefon kontaktowy: 261 656 306)

WYDZIAŁ PLANOWANIA
Szef Wydziału Planowania
mjr Artur Dąbrowski
(telefon kontaktowy: 261 656 320)

WYDZIAŁ MEDYCZNY
cz. p. o. Szef Wydziału Medycznego
por. lek. Martyna Sobczak
(telefon kontaktowy: 261 656 252)PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Główny Księgowy  – Szef Finansów
ppłk Rafał Ostrowski
(telefon kontaktowy: 261 656 260)INFRASTRUKTURA
Kierownik Infrastruktury
p. Andrzej Międła
(telefon kontaktowy: 261 656 292)PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
p. Grzegorz Wiśniewski
(telefon kontaktowy: 261 656 220)KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
p. Jakub Gawrysiak
(telefon kontaktowy: 261 656 244)Inspektor Ochrony Danych
p. Magdalena Kluczewska
(telefon kontaktowy: 261 656 460)

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP