2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Komendant
płk Jacek Chrostowski
(telefon kontaktowy: 261 666 100)

Zastępca Komendanta
ppłk Krzysztof Kaszuba
(telefon kontaktowy: 261 666 102)

Szef Logistyki
ppłk Błażej Pilarski
(telefon kontaktowy: 261 656 295)

Zastępca Szefa Logistyki
mjr Sebastian Krupka
(telefon kontaktowy: 261 656 296)


WYDZIAŁ PLANOWANIA

Szef Wydziału Planowania
mjr Paweł Zawadzki
(telefon kontaktowy: 261 656 320)


WYDZIAŁ TECHNICZNY

Szef Wydziału Technicznego
mjr Piotr Wolanin
(telefon kontaktowy: 261 656 335)


WYDZIAŁ MATERIAŁOWY

Szef Wydziału Materiałowego
mjr Adam Janeczek
(telefon kontaktowy: 261 656 305)


WYDZIAŁ MEDYCZNY

Szef Wydziału Medycznego
por. Martyna Sobczak
(telefon kontaktowy: 261 656 252)


WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA

Szef wydziału zabezpieczenia
mjr Sebastian Krupka
(telefon kontaktowy: 261 656 355)


PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główny księgowy  – szef Finansów
ppłk Maciej Wolny
(telefon kontaktowy: 261 656 260)

 
INFRASTRUKTURA

Kierownik Infrastruktury
p. Andrzej Międła
(telefon kontaktowy: 261 656 292)


PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
p. Grzegorz Wiśniewski
(telefon kontaktowy: 261 656 220)


KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Jakub Gawrysiak
(telefon kontaktowy: 261 656 244)


Inspektor Ochrony Danych
p. Magdalena Kluczewska
(telefon kontaktowy: 261 656 460)

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP