2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Komendant
płk Jacek Chrostowski
(telefon kontaktowy: 261 666 100)

Zastępca Komendanta
ppłk Krzysztof Kaszuba
(telefon kontaktowy: 261 666 102)

Szef Logistyki
ppłk Błażej Pilarski
(telefon kontaktowy: 261 656 295)

Zastępca Szefa Logistyki
cz. p. o. mjr Sebastian Krupka
(telefon kontaktowy: 261 656 296)


WYDZIAŁ PLANOWANIA

Szef Wydziału Planowania
mjr Paweł Zawadzki
(telefon kontaktowy: 261 656 320)


WYDZIAŁ TECHNICZNY

Szef Wydziału Technicznego
mjr Sebastian Krupka
(telefon kontaktowy: 261 656 300)


WYDZIAŁ MATERIAŁOWY

Szef Wydziału Materiałowego
mjr Adam Janeczek
(telefon kontaktowy: 261 656 305)


WYDZIAŁ ZABEZPIECZENIA

Szef wydziału zabezpieczenia
mjr Ireneusz Wójtowicz
(telefon kontaktowy: 261 656 355)


PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Główny księgowy  – szef Finansów
ppłk Maciej Wolny
(telefon kontaktowy: 261 656 260)


INFRASTRUKTURA

Kierownik Infrastruktury
p. Andrzej Międła
(telefon kontaktowy: 261 656 292)

PION OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
p. Marzena Cieślak
(telefon kontaktowy: 261 656 220)

Inspektor Ochrony Danych
p. Magdalena Kluczewska
(telefon kontaktowy: 261 656 460)

Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP