2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Szanowni Państwo,

 

Realizując obowiązki nałożone ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informujemy, że informacja publiczna udostępniania jest przede wszystkim poprzez jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP może zostać udostępniona na wniosek zainteresowanego, z zastosowaniem poniższych zasad:

 

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniom wskazanych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, na zasadach określonych w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Materiały do pobrania:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP