2 Wojskowy Oddział Gospodarczy

2020:

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2020 r.

4. Informacja dodatkowa sporządzon na dzień 31.12.2020 r.

 

2019:

1. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

2. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

4. Informacja dodatkowa sporządzon na dzień 31.12.2019 r.

 

go-up
Kontakt

2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
fax. 261656228
2wog.komenda@ron.mil.pl

    
  • BIP