BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
SŁUŻBA

2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WE WROCŁAWIU

 

poszukuje kandydatów na następujące stanowiska żołnierzy.

 

W korpusie oficerów:

 

 

osoby posiadające stopień wojskowy -  major:

 

- szef wydziału  - wydział medyczny (STE: mjr, SW: 40A01, U: 14B);

 

osoby posiadające stopnie wojskowe  - porucznik lub kapitan:

 

- metrolog (STE: por./kpt., SW1: 54H01, SW2: 99Z99, U: 12A/13A);
- szef sekcji - sekcja personalna (STE: por./kpt., SW1: 54B01, SW2: 99Z99,
U: 12A/13A);
- oficer - sekcja gotowości bojowej i mobilizacyjnej (STE: por./kpt., SW1: 20B01,  SW2: 99Z99, U: 12A/13);
- szef sekcji - sekcja ochrony obiektów (STE: por./kpt., SW1: 20B01, SW2: 99Z99, U: 12A/13);
- szef służby  - służba mps (STE: por./kpt., SW: 38B04, U: 12A/13B);
- szef służby - służba czołgowo - samochodowa (STE: por./kpt., SW: 38T01, U: 12A/13B);
- szef służby - służba żywnościowa (STE: por./kpt., SW: 38B02,  U: 12A/13B);
- kierownik ambulatorium (STE: por./kpt., SW: 40A01, U: 12A/13B).

 

W korpusie podoficerów:
- podoficer specjalista (sekcja personalna); STE: starszy podoficer;  - sekcja personalna;
- starszy magazynier; STE: podoficer; - magazyn uzbrojenia GZ nr 2;
- starszy magazynier; STE: podoficer; - magazyn uzbrojenia GZ nr 1;
- starszy technik; STE: podoficer; - pracownia metaloplastyczna;
- kierownik kuchni i stołówki (GZ BRZEG); STE: starszy podoficer.

 

Szczegółowych informacji dotyczących trybu, procedur i warunków przyjęcia do służby dla zainteresowanych żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy rezerwy, udziela Sekcja Personalna 2 WOG. Kontakt telefoniczny 261 656 375 lub 261 656 232.

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych