BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Klauzula informacyjna dla kontrahentów

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
    z siedzibą ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław.

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel.: 261656460, e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
    rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
    odrębnych przepisów szczegółowych..

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych