BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
– Klauzula informacyjna dla kandydatów

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW  DO PRACY, STAŻYSTÓW, PRAKTYKANTÓWZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest2 Wojskowy Oddział Gospodarczy
    z siedzibą ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław.

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - tel.: 261656460, e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl.


3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji -
    na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
    oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres prowadzonej rekrutacji na dane stanowisku,
    a następnie zostaną komisyjne zniszczone.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
    na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia   sprzeciwu
    wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Informuję, że Administrator Danych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany
   i dane Pana/Pani nie są profilowane.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych