BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Ważne informacje

Komendant 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków,
w każdy poniedziałek w godz. 14.30 - 16.30,
a w przypadku gdy jest dniem wolnym, w dodatkowo wyznaczonym terminie,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia
w sekretariacie (tel. 261 656 200).

 

Skargi i wnioski można również składać pisemnie
do Komendanta 2. WOG
na adres:

 

ul. Obornicka 100 - 102
50 - 984 Wrocław

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych