BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Osoby Funkcyjne

 

Komendant

płk Jacek Chrostowski
(telefon kontaktowy: 261 666 100)


Zastępca Komendanta


ppłk Krzysztof Kaszuba
(telefon kontaktowy: 261 666 102)


Szef Logistyki


ppłk Błażej Pilarski
(telefon kontaktowy: 261 656 295)

 


Zastępca Szefa Logistyki

         
mjr Mariusz Piwowarczyk
(telefon kontaktowy: 261 656 296)


Wydział Planowania


Szef wydziału             
mjr Paweł Zawadzki
(telefon kontaktowy: 261 656 320)


Wydział Techniczny


Szef wydziału
mjr  Sebastian Krupka
(telefon kontaktowy: 261 656 300)


Wydział Materiałowy


Szef wydziału

mjr Adam Janeczek
(telefon kontaktowy: 261 656 315)


Wydział Zabezpieczenia


Szef wydziału
mjr Ireneusz Wójtowicz
(telefon kontaktowy: 261 656 355)


Pion Głównego Księgowego


Główny księgowy  – szef Finansów
ppłk Maciej Wolny
(telefon kontaktowy: 261 656 260)


Infrastruktura


Kierownik
p. Andrzej Międła
(telefon kontaktowy: 261 656 292)


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych


p. Marzena Cieślak
(telefon kontaktowy: 261 656 220)


 

Inspektor Ochrony Danych


p. Magdalena Kluczewska
(telefon kontaktowy: 261 656 460)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych