BIP
2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Wojskowa asysta honorowaZASADY UDZIAŁU WOJSKOWEJ ASYSTY HONOROWEJ W UROCZYSTOŚCIACH POGRZEBOWYCH

Zasady i sposób udziału w uroczystościach pogrzebowych wojskowej asysty honorowej określa CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. (poz.317).

Wojskową asystę honorową wyznacza się do udziału w uroczystościach pogrzebowych zmarłych:

1.    członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób zasłużonych dla państwa;

2.    dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;

3.    kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;

4.    kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;

5.    żołnierzy w służbie czynnej;

6.    byłych żołnierzy zawodowych;

7.    szczególnie zasłużonych pracowników wojska.

 

Udział wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej.

Organizator uroczystości występuje do MON (dotyczy osób wymienionych w pkt. 1) lub do Dowódcy Garnizonu (dotyczy osób wymienionych w pkt. 2-7).

Dowódcą Garnizonu Wrocław jest Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej.

Za organizację i zabezpieczenie ceremonii pogrzebowej z udziałem wojskowej asysty honorowej w Garnizonie Wrocław odpowiada Komenda Garnizonu Wrocław.

 

 

Dane kontaktowe oraz zasady organizacji uroczystości pogrzebowych z udziałem wojskowej asysty honorowej

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych